Ettersyn på hytter

Om du ikke er på hytta jevnlig er det lurt med ettersyn iblant for å påse at hytta er i god stand. Vi går grundig over hytta, og påser at vinduene er lukket, og vann og gass er stengt. Vi sjekker etter eventuelle lekkasjer fra vann og brannfarer. I tillegg utfører vi vedlikehold på torvtak, snømåking på tak, gangstier og parkeringsplasser etter behov.

SNØMÅKING

I vinterhalvåret blir det ofte mye snø og gårdsplasser og gangstier må ryddes for snø. Vi utfører snømåking for borettslag, bedrifter og næringsbygg. Vi rydder gårdsplasser, parkeringsplasser, gangstier, og tak for snø og etterlater oss et grundig resultat.

Vedlikehold av uteareal

Enhver eiendom og hage behøver vedlikehold. Enten det er for privatperson, borettslag eller en bedrift. Vi klipper plenen jevnlig etter avtale og klipper hekker etter kundens ønsker og behov.

Oppsetting av gjerde

Ønsker du et nytt gjerde? Vi har lang erfaring fra bransjen med montering og reparasjon på gjerder. Vi kan montere flettverksgjerde, treport, rekkverk, viltgjerde og sauegjerde.  I tillegg utfører vi vedlikehold og reparasjoner på gjerder.